Fanny Carinasdotter

Residuum part 2

Resiʹduum (av latin resiʹduus ’kvarbliven’, ’återstående’, av resiʹdeo ’finnas kvar’, ’återstå’), rest, återstod. / Resi’duum (of Latin Resi’duus ‘remaining’, ‘residual’, of resi’deo ‘are left’, ‘remain’), rest, residual.

Residuum

Resiʹduum (av latin resiʹduus ’kvarbliven’, ’återstående’, av resiʹdeo ’finnas kvar’, ’återstå’), rest, återstod. / Resi’duum (of Latin Resi’duus ‘remaining’, ‘residual’, of resi’deo ‘are left’, ‘remain’), rest, residual.

Rivningshus / Demolition house

Det finns hus som lämnas tomma, i väntan på att rivas. Men i väntan, övertas en del av dessa platser, blir tillfälligt ockuperade och fyllda av nya spår. I korsningen Grubbevägen – Backenvägen i Umeå fanns en sådan plats. / There are houses left empty, in waiting of demolition. But in the waiting, some of these places are taken over, temporarily occupied and filled with new traces.

En Stad / A City

En Stad: En undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet visades på Norrköpings konsthall november – december 2005. / A city – An investigation of the psychosocial environment in public space in Norrköping was shown at Norrköping Art Gallery November – December 2005.

Ny Stad / New City

Ny Stad presenterar: Nordic Light – Staden som aldrig sover! En iscensatt presskonferens som genomfördes i Samverkanshuset på Umeå Universitet mars 2005. / Ny Stad (“New City”) presents: Nordic Light – The city that never sleeps! A staged press conference performed at Samverkanshuset (“House of Coalition”) at Umeå University, March 2005.