Fanny Carinasdotter

Ett annat landskap / Another landscape

Av människan skapade landskap. / Man-made landscapes.

Next to water, Shikoku, Japan. 2015


Khibiny mountains, Apatite mine, Kirovsk, Russia. 2014


Västerslätt, Industrial Area, Umea, Sweden. 2014 


Mellanrum i eller utkanter av staden och platser i förändring är återkommande teman i mitt arbete. Ofta fokuserar jag på platser som är ambivalenta. Jag intresserar mig för de spår vi människor lämnar efter oss och har alltmer börjat fundera kring den miljöpåverkan våra rester och lämningar leder till. Ett annat landskap är ett samlande av olika konstruerade landskap.

Utställningen ”New Topographics: Photographs of Man-altered Landscape” från 1975 med bland andra fotografen Lewis Baltz, och den något senare verksamme Edward Burtynsky finns med mig som inspirationskällor. Mina bilder uppvisar inte samma renhet och minimalism i sin komposition som Baltz’s eller beskriver lika storskaliga miljöer som Burtynsky’s bilder gör. Det som förenar är ett betraktande av och ett intresse för platser som många anser vara både för vardagliga, fula eller helt enkelt ser ut som icke-platser. Det handlar framförallt om att se på hur vi människor påverkar och (ut-)nyttjar naturen vi har omkring oss.


Gaps in or on the outskirts of the city and places in transition are recurring themes in my work. Often, I focus on places that are ambivalent. I’m interested in the traces we humans have left behind, but I have gradually started to consider more the environmental impact from our residues and debris. Another landscape is a collection of different constructed landscapes.

The exhibition “New Topographics: Photographs of Man-Altered Landscape” from 1975 with the photographers Lewis Baltz among outhers, and the somewhat later active photographer Edward Burtynsky are great sources of inspiration. My pictures are not as clean and minimal in the compositions like Balz or do not always picture the environment in a monumental-scale manner as Burtynsky. What unites is the observation of and an interest in places many consider to be too mundane, ugly or simply see as a non-places. The main focus is to see how we humans affect and (ab-)use the nature.