Fanny Carinasdotter

CV Norrakollektivet

  (For English scroll down)

Norrakollektivet är ett konstnärligt samarbete mellan Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn som startade 2016.

Separatutställningar:
2017 Att använda landskap. Separatutställning på Galleri Syster, Luleå.

Grupputställningar:
2020
Kiruna forever, Konstmuseet i norr, Kiruna, samordnare Victoria Harnesk.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm, curerat av Carlos Mínguez-Carrasco.
2020 
Människans natur, Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi, Umeå, curerat av Alexandra A. Ellis. 
2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt 1: Jord. Mossutställningar, Stockholm, interaktiv marknad.
2018
Modernautställningen 2018 – Med framtiden bakom oss, Moderna museet Stockholm, curerad av Joa Ljungberg & Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim (NO), curerat av Lisa Rosendahl.
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, grupputställning Glogau AIR, Berlin (DE) arrangerat av Galleri Syster.
2017 Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, utställning arrangerad av Statens konstråd i Luleå, curerad av Lisa Rosendahl.

Stipendier & stöd:
2019
Langmanska kulturfonden för bokprojekt.
2019
Konstnärsnämnden, projektbidrag.

Representerad:
Statens konstråd.
Umeå kommun.

Övriga kostrelaterade arbeten/uppdrag i urval:
2020
Deltagande på Arctic Art Book Fair, Mondo books, Tromsø, (NO).
2020 Deltagande i Mistras okonferens Validating the Rural: The participation of rural communities in environmental sustainability.
2020 Deltagande i konferensen Village symposium. Discovering inputs, Cultural paths (FI).
2019 Deltagande i Pluriversal conversations: anti-/non-/post-extractivist culture. Pluriversal Radio (akcg, Elin Már Øyen Vister, Mirko Nikolić), workshop och möte, Kajana (FI).
2017 Deltagande i konferensen Creating the city, memory and participation i Malmö med projektet.


Norrakollektivet is an artistic collaboration between Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn which started in 2016.

Solo exhibitions:
2017 Using landscapes. Gallery Syster, Luleå. (SE).

Group exhibitions:
2020
Kiruna forever, Art Museum in the north, Kiruna (SE), arranged by Victoria Harnesk.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm (SE), curated by Carlos Mínguez-Carrasco.
2020
Human Nature, Sune Jonsson Center for Documentary Photography, Umeå (SE), curated by Alexandra A. Ellis. 
2019
Artistic decorations of Norra Djurgårdsstaden, Act I: Earth. Interactive market, Mossutställningar, Stockholm (SE). 
2018
The Moderna exhibition 2018 – With the future behind us, Moderna museet Stockholm (SE), curared by Joa Ljungberg & Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim, (NO) curated by Lisa Rosendahl. 
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, Glogau AIR, Berlin (DE), arranged by Gallery Syster. 
2017
Extracts from a Future History, arranged by the Public Art Agency in Luleå (SE), curated by Lisa Rosendahl.

Grants and awards:
2019
Langmanska cultural fund for book project.
2019
Swedish Arts Grants Committee, project grant.

In Collections:
Public Art Agency in Sweden.
Umeå municipality.

Other art related assignments:
2020 Participation in the Arctic Art Book Fair, Mondo books, Tromsø, Norway.
2020 Participation in Mistra’s unconference Validating the Rural: The participation of rural communities in environmental sustainability.
2020 Participation in the conference Village symposium. Discovering inputs, Cultural paths.
2019 Participation in Pluriversal conversations: anti- / non- / post-extractivist culture. Pluriversal Radio (akcg, Elin Már Øyen Vister, Mirko Nikolić), workshop and meeting, Kajana, (FI).
2017
Participation in the conference Creating the city, memory and participation in Malmö (SE).