Fanny Carinasdotter

En Stad / A City

En Stad: En undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet visades på Norrköpings konsthall november – december 2005. / A city – An investigation of the psychosocial environment in public space in Norrköping was shown at Norrköping Art Gallery November – December 2005.

Ny Stad / New City

Ny Stad presenterar: Nordic Light – Staden som aldrig sover! En iscensatt presskonferens som genomfördes i Samverkanshuset på Umeå Universitet mars 2005. / Ny Stad (“New City”) presents: Nordic Light – The city that never sleeps! A staged press conference performed at Samverkanshuset (“House of Coalition”) at Umeå University, March 2005.