Fanny Carinasdotter

Snittytor / Cross section surfaces

Offentligt gestaltning i samarbete med Anja Örn och Tomas Örn. / Public art work in collaboration with Anja Örn and Tomas Örn.

Varje träd är en egen individ, har sin egen form och sin egen historia. 

Norrakollektivet har valt att gestalta snittytor från sex specifika tallar i en skog utanför Gällivare. Just de här träden fick flytta på sig då den intilliggande gruvan expanderade. När Norrakollektivet fick uppdraget att konstnärligt gestalta en husgavel i Piteå, så ville vi fortsätta arbeta med skogen och träden, eftersom trä och virke har en stark koppling till Piteå och dess historia. Förhoppningsvis kan också Snittytor påminna om människors relation till naturen och till just träd.


Each tree is its own individual, has its own shape and its own history.

Norrakollektivet has chosen to depict cut surfaces from six specific pine trees in a forest outside Gällivare. These very trees had to move when the adjacent mine expanded. When Norrakollektivet was commissioned to make an artwork for a house gable in Piteå, we wanted to continue working with the forest and trees, because wood and timber have a strong connection to Piteå and its history. Hopefully, Cross section surfaces can also remind us of people’s relationship to nature and to trees in particular.