Fanny Carinasdotter

Residuum part 2

Resiʹduum (av latin resiʹduus ’kvarbliven’, ’återstående’, av resiʹdeo ’finnas kvar’, ’återstå’), rest, återstod. / Resi’duum (of Latin Resi’duus ‘remaining’, ‘residual’, of resi’deo ‘are left’, ‘remain’), rest, residual.

Residuum

Resiʹduum (av latin resiʹduus ’kvarbliven’, ’återstående’, av resiʹdeo ’finnas kvar’, ’återstå’), rest, återstod. / Resi’duum (of Latin Resi’duus ‘remaining’, ‘residual’, of resi’deo ‘are left’, ‘remain’), rest, residual.

Rivningshus / Demolition house

Det finns hus som lämnas tomma, i väntan på att rivas. Men i väntan, övertas en del av dessa platser, blir tillfälligt ockuperade och fyllda av nya spår. I korsningen Grubbevägen – Backenvägen i Umeå fanns en sådan plats. / There are houses left empty, in waiting of demolition. But in the waiting, some of these places are taken over, temporarily occupied and filled with new traces.