Scenerier / Sceneries

Att skapa utsikt utan fönster. Konstnärliga gestaltningsuppdrag till Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus. / Creating views without windows. Public Commission to the Psychiatric Clinic at the University Hospital in Umeå.

Långgrundsgatan 1-22

Arbetet består av 22 porträtt av husen längs Långgrundsgatan på ögruppen Norrbyskär söder om Umeå. / The work consists of 22 portrait of the houses by Långgrundsgatan (Långgrund street) in the archipelago Norrbyskär south of Umeå.

Daugavgrīvas iela 23

Arbetet skapades under Workshopen Timeline Hotel som avslutades med en grupputställning vid Sigulda slott i Lettland. / The work was created during the workshop Timeline Hotel which ended with a group exhibition at Sigulda castle in Latvia. 2012

Plus – Minus

Bilder om lycka. Fotoprojekt med 10 deltagande fotografer på Galleri Original, Umeå. / Pictures about happiness. Photo project with 10 participating photographers at Gallery Original, Umeå. 2011

Om sanning och lögn / About truth and lie

Ett fotoprojekt i två delar med 8 fotografer och 80 fotografier på Galleri Original, Umeå. / A photo project in two parts with 8 photographers and 80 photographs at Gallery Original, Umeå. 2010

Rivningshus / Demolition house

Det finns hus som lämnas tomma, i väntan på att rivas. Men i väntan, övertas en del av dessa platser, blir tillfälligt ockuperade och fyllda av nya spår. I korsningen Grubbevägen – Backenvägen i Umeå fanns en sådan plats. / There are houses left empty, in waiting of demolition. But in the waiting, some of these places are taken over, temporarily occupied and filled with new traces.

En Stad / A City

En Stad: En undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet visades på Norrköpings konsthall november – december 2005. / A city – An investigation of the psychosocial environment in public space in Norrköping was shown at Norrköping Art Gallery November – December 2005.

Ny Stad / New City

Ny Stad presenterar: Nordic Light – Staden som aldrig sover! En iscensatt presskonferens som genomfördes i Samverkanshuset på Umeå Universitet mars 2005. / Ny Stad (”New City”) presents: Nordic Light – The city that never sleeps! A staged press conference performed at Samverkanshuset (”House of Coalition”) at Umeå University, March 2005.