Fanny Carinasdotter

Slaskstilleben / Slop still life

diskbänksrealism / kitchen sink realism


Vår vardag är full av färg, form och kompositioner. I det fula eller tillsynes vardagligt tråkiga kan man hitta estetiska värden. Konsten har en lång stilleben tradition, där allt  från mustig mat och saftiga frukter till kadaver och förruttnelse avbildats, ofta med en stark känsla av konsistens och lukt närvarande.


Our everyday is full of colour, shape and composition. In the ugly or seemingly mundanely boring you might find esthetic values. Art has a long tradition of still life, where everything from rich food and juicy fruits to cadavers and decay have been pictured, often with a strong present sense of texture and smell.