Fanny Carinasdotter

Plus – Minus

Bilder om lycka. Fotoprojekt med 10 deltagande fotografer på Galleri Original, Umeå. / Pictures about happiness. Photo project with 10 participating photographers at Gallery Original, Umeå. 2011


ur Projektbeskrivning, Galleri Orginal

Årets fotoprojekt på Original heter kort och gott ”±” och har temat lycka och välbefinnande.

Författaren Samuel Beckett, ofta ensam och deprimerad under sin uppväxt, kommenterade sin barndom med orden,
– I had little talent for happiness.

Lycka upplever vi kanske främst som en spontan och omedelbar reaktion på skeenden i nuet. En slags känslomässig färskvara inte helt olik filosofen Sartres beskrivning av jazz. En musikform som han ansåg representerade både frihet och autenticitet. – Jazz, menade han, är som en banan. Den måste intas på plats.
(…)

Uppdrag:
Ta fyra fotografier under helgen, var och en som kommenterar frågan om lycka och välbefinnande.
Bifoga en text på ett par meningar som kommenterar varje fotografi.


from Project description, Gallery Original:

The photo project of the year at Original is simply called ”±” and has the theme Happiness and Wellbeing.

The writer Samuel Becket, often alone and depressed during his upbringing, commented on his childhood with the words:

– I had little talent for happiness.

Happiness is perhaps mainly experienced as a spontaneous and immediate reaction to present events. A sort of emotional perishable not far from the philosopher Sartre’s description of jazz. A music style he considered to represent both freedom and authenticity. – Jazz, he said, is like a banana. It has to be consumed on the spot.

(…)

Mission:

Take four photographs during the weekend, each one commenting the question about happiness and wellbeing.

Add a text with a few lines commenting each photograph.