Fanny Carinasdotter

About

Kochiphoto: Meisai Okamoto

I sitt konstnärskap utforskar Fanny Carinasdotter de mellanrum som uppstår när människan gör intrång i landskapet och de spår vi lämnar efter oss. Hon arbetar med en dokumentär känsla i fotografi som hon kombinerar med intervjuer och arkivmaterial. Fanny Carinasdotter har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Sedan 2016 samarbetar hon med konstnärerna Anja Örn och Tomas Örn i Luleå. Fanny Carinasdotter är född 1978 och bor i Umeå.


In her art, Fanny Carinasdotter investigates the spaces that arise when humans encroach upon the landscape and the traces we leave behind us. She works with a documentary approach in her photography, which she combines with interviews and archival materials. Fanny Carinasdotter has participated in multiple exhibitions in Sweden and internationally. Since 2016 she has collaborated with the artists Anja Örn and Tomas Örn in Luleå. Fanny Carinasdotter is born 1978, she lives in Umeå.


Texter /Texts:

Ur Fanny Carinasdotters arkiv på Kronan, Ann-Charlotte Sandelin, Kultursidan.nu 2015

Berättelser om Umeås själ, Sara Meidell Västerbottens Kuriren, 2013

Presence and trace – the art of Fanny Carinasdotter, Anna Rådström 2009

Umeå kommuns motivering till bildkonststipendiet 2009