About

Kochiphoto: Meisai Okamoto

(For English scroll down)

Jag arbetar med fotografi, ibland tillsammans med insamlat material från arkiv och intervjuer med människor som har koppling till temat jag undersöker. Jag intresserar mig ofta för platser i förändring eller där något stör, vad jag upplever som, en tänkt struktur och ordning. Mitt arbete hanterar ofta ett då och ett nu. Något har hänt, jag kommer efter och samlar spåren.

/////

I work with photography, sometimes with the addition of material collected from archives and interviews made with people with a connection to the subject I am exploring. I am often interested in places that is going through some kind of transformational process. There is something interfering with, what I perceive as, an intended structure and order. My work often deals with a past and a present. Something has happened and I come after and collect the traces.

/////

Texter /Texts:

Ur Fanny Carinasdotters arkiv på Kronan, Ann-Charlotte Sandelin, Kultursidan.nu 2015

Berättelser om Umeås själ, Sara Meidell Västerbottens Kuriren, 2013

Presence and trace – the art of Fanny Carinasdotter, Anna Rådström 2009

Umeå kommuns motivering till bildkonststipendiet 2009